Sprachen / Languages

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจของ Sub-Beratungsstelle

ยินดีต้อนรับชายและไบเซ็กชวลและชายที่ผ่าตัดเปลี่ยนเพศแล้วรวมทั้งญาติพี่น้องไม่ว่าจะคุณจะพูกภาษาใด มาจากวัฒนธรรมใด หรือศาสนาใดๆก็ตาม เรายินดีต้อนรับเชิญรับคำปรึกษาและข้อมูลต่างๆจากเราได้

น่าเสียดายที่เราไม่สามารถแปลโอมเพจนี้เป็นทุกภาษาได้ แต่กระนั้นก็ตามคุณจะพบบริการของเราดังข้อเสนอข้างล่างนี้

หน่วยงาน Sub-Beratungstelleให้คำปรึกษาแก่เกย์ ไบเซ็กชวลรวมทั้งชายผู้ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ไม่ว่า ปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือด้านสังคม

คุณจะได้รับคำปรึกษาอย่างนิรนามถ้าต้องการและเจ้าหน้าที่ ทุกคนทำงานภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่างๆเช่น เยอรมัน อังกฤษ ฟรั่งเศส นอกจากนั้นเราสามารถหาล่ามให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เราให้คำปรึกษาทั้งคู่และเดี่ยว

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามเช่นความเหงา สุขภาพปัญหากับคู่ชีวิต ยาเสพติด ปัญหากับครอบครัว หรือที่ทำงานเจ้าหน้าที่สามารถให้คำปรึกษาได้ในทุกด้านสำหรับคุณ ไบเซ็กชวล และ ผู้ชายที่ผ่าตัดแล้วเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีความสามารถและพร้อมที่จะไปกับคุณโดยมีจุดมุ่งหมายคือการหาทางแก้ปัญหาให้แก่คุณโดยเฉพาะ

การให้บริการเป็นกลุ่ม

 • การยอมรับและคัมมิงเอาทสำหรับชายอายุตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
 • กลุ่มสังสรรค์นอกสถานที่ร่วมกัน
 • ตั้งแต่ปี 2011 มีกลุ่มสำหรับชายที่มีประสบการณ์ในการย้ายถิ่นฐาน
 • กลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นและบำบัด
 • กลุ่มสำหรับชายอายุตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป

ข้อเสนออื่นๆ

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (รวมทั้งภาษาตุรกีและภาษาอื่นๆ)
 • การให้ปรึกษาด้านการติดยาเสพติด
 • โครงการเป็นพี่เลี้ยงเกย์รุ่นน้อง
 • การอบรมและให้ความรู้เพิ่มเติม
 • โครงการณ์แก้ปัญหาโดยสันติวิธี คือให้คำปรึกษา
 • และคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ